Зональна школа новаторства №9 Гребінківський, Пирятинський, Чорнухинський райони

 

Нормативно-правові документи

ПОЛОЖЕННЯ
про зональну школу новаторства керівних,
педагогічних працівників освіти

 

Загальні положення

 1. Зональна школа новаторства керівних, педагогічних працівників (далі - ЗШН) є формою підвищення фахового рівня керівних та педагогічних працівників освіти, школою вирощування вчителя-новатора, школи новаторства.
 2. Організацію діяльності ЗШН забезпечує Пирятинський районний методичний кабінет.
 3. ЗШН діє в межах Всеукраїнської школи новаторства (ВШН).
 4. Партнерами є: Регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти, Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, що діє в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», інформаційні партнери - Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (гол. редактор - Н. І. Білик), обласний науково-методичний журнал «Постметодика» (гол. редактор - С.Ф. Клепко), обласний часопис «Освіта Полтавщини» (гол. редактор В.В.Зелюк).
 5. ЗШН здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових документів з питань освіти, положення про «Консорціум» і цього Положення.

Педагогічна проблема, мета, завдання та напрями діяльності:

 1. Педагогічна проблема - «Створення оновленого освітнього середовища для розвитку особистості відповідно до її потенційних можливостей».
 2. Метою діяльності ЗШН є посилення новаторського руху в освітньому просторі регіону, виявлення, популяризація педагогічних технологій, проектів тощо та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних, педагогічних працівників освіти.

Робота ЗШН відбувається за такими напрямами:

 

 • розвиток професійної компетентності педагогічних працівників,
 • підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу завдяки
 • впровадженню нових педагогічних технологій і методик науково-методичного
 • забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої
 • галузі;
 • визначення актуальних потреб щодо науково-методичного забезпечення
 • інноваційної діяльності педагогічних працівників;
 • організація підвищення професійного рівня слухачів ЗШН шляхом
 • залучення до роботи в ній методистів;
 • нові форми впровадження і поширення передового педагогічного досвіду
 • як необхідна умова створення інноваційного освітнього середовища;
 • ІМЩінформаційно-методичний центр) на допомогу розвитку освіти в
 • регіоні;
 • діяльність методичної служби в умовах єдиного освітнього простору.

 

 

 

Основними завданнями ЗШН є:

 • вивчення й популяризація інноваційних педагогічних технологій,
 • вирішення проблем оновлення й модернізації науково-методичного
 • забезпечення навчальних закладів району;
 • пропаганда перспективних моделей новаторського досвіду з актуальних
 • проблем педагогічної та управлінської діяльності;
 • підвищення фахової компетентності й педагогічної майстерності
 • педагогічних та управлінських кадрів;
 • сприяння створенню інноваційного освітнього простору в освітній процес
 • навчальних закладів району.

 

Опис моделі:

 • ЗШН - Зональна школа новаторства співпрацює із Регіональною школою новаторства, яка створені на базі Полтавського ОІППО ім.М.В.Остроградського.
 • При бібліотеці Пирятинського РМК створюється інформаційний банк
  даних «Зональна школа новаторства».

 

Етапи роботи:

 

І. етап - навчально-тренувальний (2012 р.):

 • Організація роботи ЗШН.
 • Планування роботи ЗШН.
 • Проведення І етапу (районного) обласного фестивалю «Золотий фонд
 • уроків Полтавщини».

ІІ. етап - творчо-пошуковий (2013-2014 рр.):

 • Методичні студії (засідання) ЗШН
 • 2.3.Створення сторінки ЗШН на сайті Пирятинського відділу освіти
 • райдержадміністрації.
 • Створення          інформаційного банку даних.
 • 2.4.Участь у семінарах, конференціях.

ІІІ. етап - рефлексійний (2015 р.):

 • Педагогічні мости між іншими ЗШН.
 • Видавнича продукція ЗШН.
 • Творчий       звіт ЗШН.

 

Організаційно-правові засади діяльності

 • ЗШН здійснює свою діяльність під керівництвом координатора Регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти.
 • Для виконання завдань ЗШН, забезпечення колегіальності у схваленні рішень, розроблювання напрямів діяльності створюється координаційна рада ЗШН із числа 5 осіб.
 • Склад координаційної ради ЗЩН затверджується наказом Пирятинського відділу освіти райдержадміністрації.

           Голова ради:

     керує роботою ради, спрямовує її діяльність на забезпечення виконання- плану роботи щодо ефективності й розвитку діяльності ЗШН;

     спрямовує, координує, контролює діяльність членів ради;

     звітує про результати діяльності ЗШН;

 • До діяльності ЗШН можуть залучатися наукові та науково-педагогічні працівники вишів Полтавської області, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, досвідчені й визнані фахівці (науковці й практики) з районів і міст Полтавської області, автори інноваційного досвіду, представники галузевих видань, засобів масової інформації.
 • Зміст, форми та методи роботи ЗШН визначає координаційна рада, плани роботи затверджує завідувач Пирятинським районним методичним кабінетом.
 • Методичні напрацювання педагогічних працівників, що презентують досвід про використання сучасних педагогічних технологій, інноваційних методів навчання і виховання, можуть подаватися на розгляд до науково-методичної ради Пирятиського РМК з метою рекомендації їх до впровадження їх у навчальних закладах, а їхні автори запрошуються до участі у роботі ЗШН.
 • Учасниками ЗШН є керівники, педагогічні працівники навчальних закладів, які мають бажання підвищити свій фаховий рівень, ознайомитися з науково-теоретичними й практичними засадами впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньо-виховний процес навчальних закладів.
 • Організаційно-методичними формами діяльності ЗШН можуть бути:

конференції, методичні фестивалі, семінари-практикуми, лекції, тренінги, форуми, «круглі столи», консультації, творчі звіти тощо;

моделювання навчальних занять;

обговорення й рецензування педагогічних та управлінських проектів;
методичні фестивалі;
виставки педагогічних ідей і технологій;

створення творчих груп з педагогів, які бажають розробити методичний матеріал за певною темою;

самостійна робота запрошених до участі в ЗШН для опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих інноваційних методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.

 

ЗШН працює упродовж навчального року. Засідання ЗШН відбуваються на базі Пирятинського РМК.

 • За підсумками роботи можуть організовуватися виїзні засідання, у програмі яких можливі навчальні тренінги з методики використання новаторського досвіду вчителів, шкіл.
 • За рішенням координаційної ради найкращі учасники ЗШН й автори найкращих розробок отримують сертифікат, затверджений Пирятинським РМК. 4.15. Постійно висвітлювати діяльність ЗШН у засобах масової інформації, зокрема у галузевих виданнях.

 

Фінансування діяльності РШН

 • Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до

законодавства України.