Зональна школа новаторства №9 Гребінківський, Пирятинський, Чорнухинський райони

 

Статті

"Дитина не може мати всі таланти, але кожна дитина має деякі таланти, тож дозвольте їм проявитися і вирости".

 

АЙГІЛЬ КЕРГОРД, ДАНІЯ

 

 

Нова школа-нові можливості

 

   Рішення минулорічної серпневої конференції педагогічних працівників Пирятинського  району «Нова школа - нові можливості» було логічним наслідком всієї тієї роботи яка була проведена відділом освіти спільно з навчальними закладами району за останні сім років,  воно є фундаментальним і задає напрямок розвитку освіти в районі на найближче десятиліття. Основна ідея це створити Школу де кожен учасник навчально-виховного процесу відчував би себе комфортно, міг максимально реалізувати себе і досягти найвищих результатів.

   На першому етапі кожному навчальному закладу району було поставлено завдання розробити власну модель Нової школи,  довести її ефективність.

В фундамент моделі Нової школи коллективом педагогів Великокручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів було покладено  міркування  про розвиток учня в зоні його потенційних можливостей. Опрацювавши велику кількість наукової літератури ми зрозуміли що перехід від індустріального суспільства до суспільства знань який практично завершено в розвинутих країнах вимагає кардинальних змін і  у системі освіти де центром уваги повинна бути  особистість і ця особистість потребує стилю навчання який притаманний лише їй.

Стиль навчання – біологічний набір особистістних характеристик, завдяки якому певні  методи навчання є ефективними для одних учнів і неефективними для інших. 

 Ми зупинились на ідеї навчання по чотирьох основних напрямках заснованого на теорії знаменитого психолога Говарда Гарднера  яка розглядає 7-9 інтелектів або талантів людини. Другий автор цієї системи – данський професор педагогіки Генріх Кнуп.

 Сучасна наука розглядає вісім талантів які може мати сучасна людина  а саме мовний, природний, особистісний, візуально-просторовий, соціальний, музикальний, логіко-математичний, кінестетичний. Переважна більшість учнів має не більше 3-5 талантів, тому навчання організовують за чотирма основними стилями які покривають всі вісім талантів.

 Суть системи - підготовка кожного предмету який вивчають у класі так, щоб учні могли вибирати між чотирма стилями навчання.

Ця теорія була апробована в більшості данських шкіл її використовують російські школи, на жаль ми не знайшли інформації про використання даної системи в Україні, що створює певні труднощі у її застосуванні, також потрібні матеріальні затрати для створення спеціальних умов для учнів. 

Крім цього , враховуючи потреби дітей, батьків та вчителів  починаючи з 2012-2013 навчального року педагогічний колектив  поставив собі за мету практичну реалізацію реалізації  інших засад концепції «Нова школа».

А саме:

1. Допологова педагогіка (планомірна робота з майбутніми батьками  ще до народження дитини )

2. Педагогічний патронаж  (сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі )

 3. Практична діагностика (Діагностично-проектуючий комплекс «Універсал», тести на визначення типологічної модальності (типу мислення) по Г.Гарднеру, діагностика по системі Г.Кнупа)

4. Індивідуалізація навчання  (прийоми і методи, які використовує вчитель на уроці створюють ситуацію успіху для кожної дитини, навчання за чотирма напрямками)

5. Мотивація учня (внутрішня і зовнішня)

6. Вмотивованість вчителя на саморозвиток ( економічна, інтелектуально-творча, ресурсна, статусна)

7. Наскрізне портфоліо учня (починають вести батьки з моменту народження дитини далі продовжує дитсадок та школа)

8. Педагогіка толерантності (учитель перший серед рівних)

9. Батьківське замовлення (активна участь батьків в діяльності навчального закладу)

10. Створення культу сімї.

  Шкільним психологом Хижко Н.О., спільно з класними керівниками було проведено ряд тестів та психологічних досліджень, що дало змогу визначити тип мислення кожного учня, адміністрацією школи проведено  теоретичні та практичні семінари і згідно рішення педагогічної ради  розпочато поетапну  реалізацію даної системи на базі кафедри початкових класів, також елементи навчання по чотирьох напрямках почали використовувати вчителі інших дисциплін зокрема вчитель математики Леонова Л.М., вчитель іноземної мови  Нечваль М.М., вчитель біології Панченко Н.О. роботу з координації та відслідковування  результатів впровадження даної системи очолила голова методичної ради, заступник директора Даниленко  Г.М.

 З метою залучення батьків не тільки до проведення НВП а і до його планування з числа активних ініціативних батьків була створена творча група

« Батьківське замовлення» яку очолила вчитель Оришич В.О.,  проведено ряд засідань, розроблено 5 блоків «Здоров'я дитини», «Самоосвіта-шлях до успіху», «Культура», «Глобалізація, комунікація», «Інформація, технології»

  побажання батьків враховано в проекті плану роботи школи.

Розпочато реалізацію положення «Допологова педагогіка»,  затверджено план роботи, визначено контингент батьків, проведено ряд бесід, успішно реалізуються інші пункти освітньої інновації Нова школа.

  Вчителі школи приймають активну участь у роботі районних творчих лабораторій і багато пунктів рішення серпневої конференції вдалося реалізувати завдяки їх  методичним рекомендаціям, також ми використовували напрацювання колег з інших шкіл району.

 На базі  школи у  2013 році,  з метою поширення  накопиченого досвіду, на високому рівні було проведено кущовий районний круглий стіл   та районний семінар-практикум для керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах реалізації засад «Нової школи»» на яких було відмічено, що колектив школи активно включився в процес розбудови Нової школи, і  має певні надбання.

 У процесі впровадження моделі Нової школи виявлено більш високий  інтерес учнів до навчання, покращився  індивідуальний розвиток  (інтелектуальний, творчий, спортивний), учень  отримав можливість обирати той напрямок сприйняття, який є для неї природним,  зникає поняття «відстаючого учня».

Таким чином робота щодо реалізації концепції «Нова школа» є дієвою і починає давати стабільні показники у підвищенні  якості навчально – виховного процесу, стимулює творчу активність учнів, вчителів та батьків, дає можливість удосконалити творче зростання колективу в інноваційному режимі. 

 

Директор Великокручанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                      Віктор Дворник