Зональна школа новаторства №9 Гребінківський, Пирятинський, Чорнухинський райони

 

Новаторська робота

Цілі новаторства

У сучасній ситуації необхідний творчий пошук нових підходів, концептуальних шляхів і змістовних форм у роботі з дітьми.

Сучасні виховні концепції відрізняються прагненням спиратисяна загальнолюдські цінності і цивілізованих форм життєдіяльності підвсіх сферах. У всіх концепціях в тій чи іншій мірі присутні: 
. Ідеї гуманізації; 
. Здійснення виховання в контексті культури; 
. Створення відкритих виховних систем; 
. Повернення виховання в сім'ю; 
. Розвиток учня в зоні його потенційних можливостейі; 
. Альтернативності і гнучкості методів і організаційних форм виховання.

У психолого-педагогічній науці ведеться розробка проблем розвитку культури особистості, що підкреслює її теоретичну і практичну необхідність для реального навчально-виховного процесу.

Гуманістична школа здійснює рішучий поворот до особистості учня, він дійсно стає суб'єктом свого розвитку, а не засобом, за допомогою якого педагоги реалізують відчужені від даного індивіда абстрактні плани і програми. Така школа поважає особисту гідність кожного учня, його індивідуальні життєві цілі, запити і інтереси, створює сприятливі умови для його самовизначення в розвитку. 
Педагоги-новатори  орієнтуються не тільки на підготовку вихованця до майбутнього життя, але й забезпечують повноцінне проживання кожного вікового етапу: дитинства, отроцтва і юності - враховуючи типологічну модальність кожного учня.